Rok 2024 przynosi zmiany w programie „Czyste powietrze” - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

Aktualności

Najważniejsze wydarzenia ekologiczne w Polsce

Rok 2024 przynosi zmiany w programie „Czyste powietrze”

Rok 2024 przynosi zmiany w programie „Czyste powietrze”


Rok 2024 przynosi zmiany w programie „Czyste powietrze”

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa mająca na celu poprawę jakości powietrza poprzez dofinansowanie działań związanych z termomodernizacją budynków oraz wymianą źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W Polsce został uruchomiony w odpowiedzi na problem smogu, który dotyka wiele regionów kraju, zwłaszcza w sezonie grzewczym.

W ramach programu „Czyste Powietrze” właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych mogą skorzystać z dotacji na wykonanie prac termomodernizacyjnych, takich jak docieplenie budynku, wymiana okien na energooszczędne, a także montaż systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii, np. pompy ciepła czy kolektory słoneczne. Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na demontaż starych, nieekologicznych pieców węglowych czy olejowych, zastępując je bardziej przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami, np. kotłami gazowymi czy ekologicznymi pompami ciepła.

Program „Czyste Powietrze” nie tylko wspiera poprawę stanu środowiska, ale również przyczynia się do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie oraz zwiększenia komfortu termicznego w mieszkaniach. Dofinansowania są przyznawane w zależności od dochodów gospodarstwa domowego, co sprawia, że program staje się dostępny dla szerokiego grona beneficjentów.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” wprowadzone w 2024 roku przynoszą między innymi istotne korekty w kierunku bardziej precyzyjnego i efektywnego wykorzystania środków oraz promowania ekologicznych rozwiązań grzewczych. Dotacje zostaną skupione głównie na pompach ciepła oraz kotłach zgazowujących drewno i na pellet, które znajdą się na liście zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). To oznacza, że wybór beneficjentów zostanie zawężony do tych, którzy zdecydują się na urządzenia spełniające najwyższe standardy ekologiczne.
Nowe przepisy wchodzące w życie od 22 kwietnia 2024 roku zakładają także bardziej rygorystyczne kryteria dla urządzeń zakwalifikowanych do programu. Pompy ciepła będą musiały udokumentować spełnienie wymagań programu oraz przejść odpowiednie procedury weryfikacyjne, w tym badania w niezależnych akredytowanych laboratoriach. To krok mający na celu eliminację z rynku urządzeń nie spełniających wymogów jakościowych oraz zapewnienie beneficjentom dostępu do najwyższej jakości rozwiązań.

Warto podkreślić, że zmiany te są odpowiedzią na wyzwania związane z nieuczciwymi praktykami oraz koniecznością skoncentrowania się na ekologicznych rozwiązaniach grzewczych. Program „Czyste Powietrze” nadal pozostaje kluczową inicjatywą w walce ze smogiem i poprawie jakości powietrza, jednak nowe regulacje mają na celu jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie dostępnych środków oraz promowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska.