Wzmocnienie relacje z Ukrainą. Podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinie energii - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

Aktualności

Najważniejsze wydarzenia ekologiczne w Polsce

Wzmocnienie relacje z Ukrainą. Podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinie energii

Wzmocnienie relacje z Ukrainą. Podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinie energii


Wzmocnienie relacje z Ukrainą. Podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinie energii

Wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, odbudowa zasobów naturalnych, oraz elementów flory i fauny Ukrainy, a także kwestia rozpoczęcia negocjacji dwustronnej umowy dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym – to główne tematy rozmów Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski, wiceministrów Mikołaja Dorożały i Macieja Bando z Ministrem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Wiceministrem Energetyki Ukrainy.

W trakcie spotkań z przedstawicielami strony ukraińskiej, które odbyły się 28 marca 2024 r. w siedzibie resortu, podpisano porozumienie o współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie energii (tzw. Memorandum of Understanding).
Minister Paulina Hennig-Kloska oraz Wiceminister Energetyki Ukrainy Mykoła Kolesnyk, podkreślili w rozmowach, że rosyjska agresja na Ukrainę stanowi katastrofę humanitarną i ekologiczną, która powoduje znaczne szkody w środowisku Ukrainy, a także zagraża zniszczeniem zasobów naturalnych oraz elementów flory i fauny Ukrainy.

Strona polska zapewniła ponadto o gotowości do wsparcia Ukrainy w zakresie odbudowy ekologicznej i likwidacji szkód środowiskowych.
Wiceminister Mikołaj Dorożała zaznaczył, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest gotowa podzielić się z Ukrainą rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi szkód w środowisku oraz wesprzeć ją w zakresie szacowania szkód środowiskowych, a w przyszłości – w domaganiu się od Federacji Rosyjskiej rekompensat materialnych za szkody, które niewątpliwie są znaczne i dotyczą nas wszystkich.

Minister Paulina Hennig-Kloska zapewniła, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie nadal udzielać niezbędnego wsparcia Ukrainie i pomocy w kwestii naprawy uszkodzonej infrastruktury energetycznej oraz awaryjnych dostaw energii, związanych ze zniszczeniami spowodowanymi rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Strona polska wyraziła ponadto gotowość do dalszej współpracy w sektorze energetycznym, w tym na rzecz zwiększenia samowystarczalności energetycznej obu państw.

Memorandum of Understanding odzwierciedla obszary wzajemnego zainteresowania współpracą w sektorze energetycznym i nakreśla kierunki dalszych prac.