KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI

Dyrektor Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Doktor nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej, absolwent studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Krajowej i Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Komitetu Inżynierii Środowiska – PAN i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.