KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego

Doktor nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej, absolwent studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie
w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych powołanej przez Prezydenta RP, Krajowej i Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania
na Środowisko, Komitetu Inżynierii Środowiska – PAN i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko
i funduszy europejskich.