Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Urodzona 26 października 1970 r. w Warszawie. Doktor socjologii, politolożka, specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru wschodnioeuropejskiego.  

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie w 1999 r. obroniła pracę doktorską pt. „Aktywność polityczna Polaków 1989–1995”.  

W latach 1992–1995 oraz 1999–2012 była też zawodowo związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie, w którym pełniła m.in. funkcję kierownika działu rosyjskiego oraz zastępcy dyrektora. Od 2011 do 2012 r. była przedstawicielem OSW w Brukseli oraz koordynatorem wspólnego projektu badawczego OSW i Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.  

W latach 2012-2014 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 2014-2016 ambasadorem Polski w Federacji Rosyjskiej. Pełniła również funkcję dyrektora think-tanku fundacji Forum Idei. Od 2020 do 2023 r. była dyrektorem Instytutu Strategie 2050.  

13 grudnia 2023 r. została powołana z ramienia Polski 2050 Szymona Hołowni na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Zna język angielski i rosyjski. Ma troje dzieci