Adam Sarnaszek - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

ADAM SARNASZEK

Członek i Założyciel Polskiej Rady Pelletu

Adam Sarnaszek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej i University of Northampton. W latach 1998 – 2003 pracował na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowo–finansowym. Od 12 lat związany z certyfikacją systemów zarządzania. W latach 2002–2007 jako auditor wiodący w Biurze Certyfikacji PRS SA. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Dyrektora Branży Certyfikacji i Audytu w SGS Polska Sp. z o.o. Od 2012 roku jako Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią zaangażowany również w międzynarodowe projekty regionalne w strukturach korporacyjnych Grupy SGS. W latach 2013 – 2015 tworzył w SGS Polska Sp. z o o. struktury audytorskie i procedury certyfikacji dla zrównoważonych biopaliw w transporcie w oparciu o systemy certyfikacji KZR INIG i REDCERT i ISCC, osiągając w krótkim czasie pozycje lidera rynku wśród Jednostek Certyfikujących te systemy.

 

Członek i Założyciel Polskiej Rady Pelletu – www.polskaradapelletu.org oraz częsty prelegent podczas licznych konferencji i forów branżowych. Jako Prezes Zarządu Polskiej Rady Pelletu jest od wielu lat związany z branżą energetyki odnawialnej oraz certyfikacji, i kontroli jakości. To między innymi z jego inicjatywy w czerwcu 2017 roku powstała Polska Rada Pelletu, która w chwili obecnej stanowi jedyną reprezentację całej branży pelletowej w odniesieniu do rynku i administracji. Adam Sarnaszek od początku swojej dotychczasowej pracy w Polskiej Radzie Pelletu zaangażował się w zbudowanie jej struktur oraz wdrożenie systemu monitorowania jakości pelletu w oparciu o międzynarodowe standardy jakości. W efekcie czego pellet drzewny jest w zasadzie jedynym paliwem stałym, które podsiada skutecznie wdrożony system certyfikacji i monitorowania jakości parametrów a Polska stała się piątym na świecie producentem certyfikowanego pelletu drzewnego. Obecnie w ramach struktur Bioenergy Europe, której aktywnym członkiem jest Polska Rada Pelletu uczestniczy w pracach nad wdrożeniem systemu certyfikacji Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla biomasy stałej SURE EU.