ANNA BRZEZIŃSKA-RYBICKA - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

ANNA BRZEZIŃSKA-RYBICKA

Dyrektor Departamentu Władz Statutowych, Strategii i Komunikacji, Rzecznik Prasowy ZMPD

Z branżą transportu drogowego związana od blisko 25 lat – najpierw w administracji państwowej (ministerstwo infrastruktury i Główny inspektorat Transportu Drogowego). Zajmowała się m.in. współpracą twinningową, mającą na celu wdrożenie przez Ukrainę europejskich wymagań prawnych dotyczących kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców transportowych i kierowców. Inicjowała działania ukierunkowane na zwiększenie udziału polskich przewoźników w rynku międzynarodowym poprzez współpracę z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami oraz licznymi instytucjami. Brała udział w posiedzeniach komisji dwustronnych ds. międzynarodowych przewozów drogowych, a także w pracach paryskiej grupy ds. transportu drogowego w ramach International Transport Forum. Zajmowała się również opiniowaniem projektów legislacyjnych na szczeblu krajowym i zagranicznym oraz opracowywaniem dokumentów strategicznych związanych z zadaniami i rozwojem Inspekcji Transportu Drogowego. Zarządzała projektami informatycznymi z zakresu e-administracji, m.in. w zakresie elektronicznej obsługi wniosków, wdrożyła nowatorską formułę kompleksowej obsługi przedsiębiorców.
7 lat temu przeszła na stronę biznesu, zostając dyrektorem Departamentu Strategii i Komunikacji oraz rzecznikiem prasowym Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, w której to organizacji ma zaszczyt pracować do dzisiaj. Na co dzień zajmuje się szeroko rozumianą komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, jest odpowiedzialna za wizerunek organizacji, prezentuje stanowiska oraz opinie ZMPD na forum krajowym i międzynarodowym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Studia Podyplomowe Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej na Uniwersytecie Warszawskim.