ARMEN KONRAD ARTWICH - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

ARMEN KONRAD ARTWICH

Członek Zarządu PKN ORLEN

Armen Konrad Artwich pełni funkcję Członka Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 roku.

Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydział Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował również prawo korporacyjne i handlowe na University of Sheffield, School of Law. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od stycznia do sierpnia 2018 r. był dyrektorem Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej, od 2016 do 2018 roku, jako zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne w obszarze prawa gospodarczego oraz za nadzór merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar i Polskim Centrum Akredytacji. Jednocześnie w latach 2016-2018 był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki).

W latach 2011-2016 zatrudniony w Obszarze Prawnym Banku Zachodniego WBK S.A., gdzie odpowiadał za obsługę prawną bankowości inwestycyjnej w Pionie Global Banking & Markets. Absolwent XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Za działalność pro publico bono został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz nagrodą Fundacji Polcul.

Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej ORLEN.