BARBARA ADAMSKA - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

BARBARA ADAMSKA

Ekspert w zakresie energetyki rozproszonej i magazynów energii

Ekspert w dziedzinie energetyki rozproszonej i magazynowania energii, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu fotowoltaiki, magazynowania energii i energetyki rozproszonej. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej, członek Rady Programowej Sieci Energetyki Rozproszonej, stały ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Energii i Klimatu, w latach 2015- 2019 stały ekspert Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energetyki. Dyrektor Sekcji Magazynowania Energii Polskiego Towarzystwa Fotowoltaicznego, inicjatorka i od 2016 roku przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Przewodnicząca Rady Programowej czterech edycji Kongresu Energy Storage w Polsce. Inicjatorka i Przewodnicząca Polskiej Delegacji na Energy Storage Europe.

Założyciel i Prezes Zarządu ADM Polska, firmy świadczącej usługi doradcze na polskim rynku OZE od 2013 roku.

Doradca w modelowaniu biznesowym dla firm działających w obszarze energetyki w zakresie rozwoju i wdrażania usług z grupy bilansowania i zarządzania energią oraz budowy niezależnych systemów energetycznych i cieplnych. Autor strategii działania i rozwoju dla 4 certyfikowanych klastrów energii.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Laureat statuetki Osobowość Branży Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy. Według Energy Storage Report jedna z 40 najbardziej wpływowych kobiet w globalnej branży magazynów energii.