Dariusz Gatkowski - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

DARIUSZ GATKOWSKI

Doradca Zarządu ds. różnorodności biologicznej, Fundacja WWF Polska

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, przyrodnik i ekonomista. Od prawie 20 lat działa dla ochrony przyrody w różnorodnej tematyce. Koordynował projekty ochrony terenów krajobrazu rolnego, w tym torfowisk Podlasia i Lubelszczyzny, który został nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem Best of Best LIFE Projects. Działał na rzecz Puszczy Białowieskiej, brał udział w opracowywaniu standardu gospodarki leśnej FSC FM oraz w Zespole wspierającym prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021–2027.
Przewodnik górski. Miłośnik biegania i górskich wędrówek.