DR INŻ. ANNA DYLĄG - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

ANNA DYLĄG

Zewnętrzny ekspert Komisji Europejskiej ds. energii, Przewodnicząca rady naukowej FCP

Doktor nauk ekonomicznych. Obecnie odpowiedzialna za zangażowaniem mieszkańców w procesy zarządzania energią w gminach. Ukończyła studia magisterskie z zarządzania i inżynierii produkcji (PŁ) oraz geografii (UŁ). Zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem z zakresu energii odnawianej i zarządzania energią. Odpowiada za sprawne wdrażanie systemu zarządzania energią w gminach, opartego na partycypacji społecznej w lokalnej energetyce – energetykę obywatelską.
Jako zewnętrzny ekspert Komisji Europejskiej ds. energii w programie Horyzont 2020, ocenia spływające z całej Europy wnioski, dzięki czemu ma wpływ na kształt polityki energicznej oraz realizowanych projektów w Europie. Aktywnie wspiera rozwój energii odnawialnej i obywatelskiej poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach, ruchach czy organizacjach działających na rzecz ochrony klimatu (Climate Kic), energii obywatelskiej (Więcej niż Energia) czy społeczeństwa obywatelskiego (Inspro).
Autorka licznych artykułów publikowanych w periodykach oraz książkach z zakresu energetyki i zarządzania. W 2015 r. była mówcą podczas TEDx w Łodzi, gdzie inspirowała słuchaczy do współtworzenia energetyki obywatelskiej.
Pracuje m.in. z władzami gminnymi, przedsiębiorcami oraz setkami osób, którym doradza wdrażanie projektów z zakresu energetyki odnawialnej i zarządzania energią.
Reprezentuje Fundację Czyste Powietrze jako jej Przewodnicząca Rady Naukowej.
Swoje doświadczenia rozwijała we Włoszech w departamencie energii w Bolonii, realizując wdrożenie regionalnych strategii energetycznych.