JACEK CIEPLAK - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

JACEK CIEPLAK

Adwokat, Członek Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, związany z publicznym prawem gospodarczym oraz procedurą administracyjną i sądowo administracyjną.

Od 2012 r. współpracował z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców, uczestnicząc w procesie tworzenia i konsultacji społecznych aktów prawnych dotyczących gospodarki i przedsiębiorczości. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z wiodącymi kancelariami prawnymi w Polsce. Do września 2018 r. prowadził własną praktykę adwokacką. Występował jako pełnomocnik przedsiębiorców i związków pracodawców w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

We wrześniu 2018 r. powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przez Ministra właściwego ds. gospodarki. Ze względu na powołanie zawiesił wykonywanie praktyki adwokackiej. Wraz z Rzecznikiem MŚP tworzył od podstaw Urząd oraz jego oddziały w pięciu miastach Polski. Sprawował nadzór nad Wydziałem Interwencyjno-Procesowym oraz oddziałami terenowymi Biura Rzecznika MŚP. Budował bliskie relacje ze środowiskami przedsiębiorców, nauki, prawniczych samorządów zawodowych oraz z przedstawicielami administracji publicznej. Pomysłodawca i koordynator akcji informacyjnej Biura Rzecznika MŚP #RatujBiznes założonej na rzecz wsparcia przedsiębiorców w trakcie pandemii Covid 19. Akcja odniosła spektakularny sukces a do pomocy przedsiębiorcom zaangażowało się ponad 400 kancelarii prawnych z całego kraju.

W grudniu 2021 r. złożył rezygnację ze stanowiska Zastępcy Rzecznika MŚP i wrócił do wykonywania zawodu Adwokata we własnej Kancelarii.

Członek Rady Nadzorczej Exalo Drilling S.A.

Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Doradca Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Społeczny doradca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Autor licznych wystąpień i publikacji.