JAKUB CHEŁSTOWSKI - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

JAKUB CHEŁSTOWSKI

Marszałek Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa 6 kadencji

Urodził się 7 kwietnia 1981 r. w Tychach. Samorządowiec, menedżer, społecznik. Marszałek Województwa Śląskiego 6 kadencji.
Posiada wykształcenie wyższe. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Następnie ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi na Wydziale Finansów 
i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Przez wiele lat był związany zawodowo z szeroko pojętą spółdzielczością w Tychach. Pełnił funkcje zarządcze w sektorze finansowym m.in. Dyrektora ds. Nadzoru Właścicielskiego oraz Dyrektora ds. Aktywów Strategicznych. Był Prezesem Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej z siedzibą w Tychach oraz Sekretarzem Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu 
i Turystyki. Jest ekspertem z zakresu projektów restrukturyzacyjnych w przemyśle stoczniowym oraz aktywizacji obszarów poprzemysłowych.
Angażował się w działalność sektora pozarządowego (ngo) – Stowarzyszenia „Tychy Naszą Małą Ojczyzną”. Dwukrotnie (2010 rok, 2014 rok) uzyskał mandat Radnego Rady Miasta Tychy. Inicjator m.in. powstania Tyskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2014 roku ubiegał się o urząd Prezydenta Miasta Tychy. Uzyskał drugi rezultat.
W 2018 roku uzyskał mandat Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Śląskiego. Zdobył 33 315 głosów. 21 listopada 2018 roku został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Śląskiego. Aktywnie angażuje się w działania mające na celu transformację regionu m.in. w pracę tzw. Platformy Transformacji Regionów Górniczych przy Komisji Europejskiej. Priorytetowe obszary działalności to również kultura, infrastruktura, transport, ekologia 
i sport.
Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP zaangażowany w pracę sekcji: samorząd oraz ochrona zdrowia.
Wyróżnienia i odznaczenia:
•    Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków, przyznana przez Zarząd Główny Związku Sybiraków,
•    Złota i Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” przyznane przez ministra Sportu i Turystyki,
•    Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” przyznana przez ministra Sportu i Turystyki
•    Wyróżnienie „Animus Silesiae” przyznane przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”/ Nagrodę otrzymują wybitne osobowości i autorytety, które inspirację do swojej pracy czerpią z bogatego dziedzictwa śląskiej ziemi.