Katarzyna Błachowicz - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

KATARZYNA BŁACHOWICZ

Wiceprezes Zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego

Wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o. o., spółki
koordynującej działania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra
Kluczowego (od 2018 r.)
Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego (od
2019 r.)
Inicjuje, organizuje i wspiera w ramach Klastra m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji,
konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmami
i instytucjami naukowymi związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem. Koordynuje działania
Akademii Recyklingu, która zapewnia kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej
i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów,
recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym,  a także edukację społeczeństwa w tym zakresie.
Aktywnie działa w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców,
gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest ekspertem już w kolejnej, trzeciej edycji
programu Climate Leadership organizowanym przez UNEP/GRID-Warsaw Centre.
Jest autorem licznych publikacji w zakresie recyklingu, odpadów, zrównoważonego rozwoju,
a przede wszystkim gospodarki o obiegu zamkniętym. Jako ekspert bierze udział w konsultacjach
i opiniowaniu aktów prawnych, strategii, planów związanych z szeroko rozumianą gospodarką
odpadami.