Katarzyna Jodko-Piórecka - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

KATARZYNA JODKO-PIÓRECKA

Koordynatorka Grupy Badawczej Łukasiewicza Zielona Niskoemisyjna Gospodarka

Koordynatorka Grupy Badawczej Łukasiewicza Zielona Niskoemisyjna Gospodarka. Inżynier i naukowiec z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu interdyscyplinarnych projektów badawczo-rozwojowych z zakresu chemii fizycznej, chemii medycznej i nanotechnologii. W Sieci Badawczej Łukasiewicz koordynuje prace Grupy Badawczej, zrzeszającej przedstawicieli 20 Instytutów. Wspiera współpracę z ekspertami branżowymi i budowę konsorcjów projektowych. Identyfikuje nowe perspektywiczne kierunki badawcze i zarządza agendą badawczą w obszarze zrównoważonej gospodarki i energii. Pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Prawie 5 lat spędziła za granicą realizując projekty w prestiżowych ośrodkach naukowych (McGill University w Kanadzie, University of Oxford, University of Southern Denmark,  Vrije Universiteit Brussel).