Katarzyna Łaskawiec - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

KATARZYNA ŁASKAWIEC

Lider Grupy Badawczej Beton Komórkowy i Prefabrykaty, Łukasiewicz – ICiMB

Promuje nowoczesne rozwiązania, uczestniczy we wdrożeniach i badaniach wyrobów gotowych w
branży prefabrykacji i betonów komórkowych.
Reprezentuje Łukasiewicza w:
•             Stowarzyszeniu Producentów Betonów (Sekcja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego)
•             European Autoclaved Aerated Concrete Association (WG Environment, Material Properties,
Structural Design, Energy)
•             Komitecie Technicznym PKN nr 193 ds. Elementów Prefabrykowanych z Betonu
Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego.
•             Komitecie Technicznym PKN nr 233 ds. Konstrukcji Murowanych