Krystian Wójcik - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

KRYSTIAN WÓJCIK

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 roku uzyskał stopień doktora
w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geologii. W Państwowym Instytucie Geologicznym –
Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie pracuje od 2013 roku. Od rozpoczęcia pracy
zawodowej jego głównym tematem zainteresowań są zagadnienia dotyczące poszukiwania
i rozpoznawania złóż węglowodorów. Od wielu lat kieruje zadaniem państwowej służby
geologicznej dotyczącym oceny perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości
odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań
prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych.