KRZYSZTOF SKOTAK - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

KRZYSZTOF SKOTAK

Kierownik Ośrodka Zintegrowanych Badań Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym

dr inż. Krzysztof Skotak

Kierownik Ośrodka Zintegrowanych Badań Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym

Członek Komitetu Zarządczego Projektu NeoSmog oraz Zespołu ds. Opracowania ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza w Instytucie Ochrony Środowiskowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Ośrodku Zintegrowanych Badań Środowiska

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie ochrony środowiska, jakości powietrza atmosferycznego, zmian klimatu, badań zintegrowanych i ocen środowiskowego ryzyka zdrowotnego.

Pełni funkcję Kierownika Ośrodka Zintegrowanych Badań Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie koordynuje działania związane z monitoringiem i badaniami zintegrowanymi wielu komponentów środowiska w sześciu Zakładach funkcjonujących w ramach Ośrodka.

Autor wielu opracowań metodycznych dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Członek krajowych i międzynarodowych komitetów i grup roboczych. Członek Zespołu ekspertów powołanego przy Radzie Naukowej Ministra Zdrowia ds. jakości powietrza oraz Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Rady Sanitarnej Kraju przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Autor lub współautor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych oraz wielu rozdziałów
w monografiach. Nagrodzony Honorową odznaką nadawaną przez Ministra Środowiska za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.