ŁUKASZ KUJDA - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

ŁUKASZ KUJDA

Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie odpowiedzialny jest m.in. za koordynację systemu zarządzania środowiskowego w organizacji  oraz jest  współautorem raportów oddziaływania na środowisko i kart informacyjnych przedsięwzięcia.

 

Uczestnik wielu projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków krajowych oraz UE. Interesuje się ochroną atmosfery, odnawialnymi źródłami energii, adaptacją rolnictwa do zmian klimatu oraz zrównoważonym rozwojem.

 

Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierunek ochrona środowiska oraz studiów doktoranckich w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym.