MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Nadzoruje tematykę wdrażaniem funduszy unijnych na innowacje (Program Inteligentny Rozwój), dla Polski Wschodniej (Program Polska Wschodnia) i kapitał ludzki (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Do jej obowiązków należy także koordynacja przygotowania Umowy Partnerstwa i Krajowego Planu Odbudowy na lata 2021-2027 oraz nadzór nad programem Dostępność Plus (była współautorką ustawy o dostępności).
Od początku swojej kariery związana była z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Przez 10 lat pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.
Zna język angielski. Potrafi też rozmawiać w języku migowym.