MARIUSZ MACIEJCZAK - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

MARIUSZ MACIEJCZAK

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor i dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor i dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pracy naukowej zajmuję się ekonomiką rolnictwa, agrobiznesu oraz biogospodarki, bada procesy społeczno-ekonomiczne i innowacyjne oraz ich wpływ na zrównoważony rozwój.