Michał Wolański - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

MICHAŁ WOLAŃSKI

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH

Badacz i doradca z dwudziestoletnim doświadczeniem w ekonomice transportu i infrastruktury, zrównoważonej mobilności oraz ewaluacji. Prowadzi firmę badawczą Wolański sp. z o.o. i jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta we wiodących instytutach ekonomiki transportu University of Leeds i University of Sydney. Konsultant m.in. Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, UN Global Compact, polskiego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz jako współpracownik wiodących międzynarodowych firm doradczych. Współzałożyciel start-upu KOLEO – najlepszej polskiej niezależnej platformy sprzedaży biletów kolejowych. Aktualnie – kierownik projektu wsparcia polskich aglomeracji w przygotowywaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.