Patrycja Panasiuk - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

PATRYCJA PANASIUK

Zastępca Dyrektora Wykonawczego Obszaru Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN

W PKN ORLEN jako Zastępca Dyrektora Wykonawczego Obszaru Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, odpowiada za procesy innowacyjne, corporate venture capital oraz nadzór nad pracami w zakresie badań i rozwoju nowych technologii w kluczowych obszarach Grupy Kapitałowej ORLEN. Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z doświadczeniem w sektorze ochrony środowiska i energetyki. Koordynator projektów innowacyjnych z praktyką w sektorze finansów publicznych. Do 2018 r. kierownik w Departamencie Strategii, Rozwoju i Innowacji Energa SA, odpowiedzialna za koordynację działań w obszarze badawczo-rozwojowym i innowacyjnym, wsparcie merytoryczne w obszarze nowych technologii energetycznych oraz zarządzanie portfelem projektów strategicznych w Grupie.