PAWEŁ MZYK - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

PAWEŁ MZYK

Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Wieloletni członek kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Rady Konsultacyjnej do spraw GIS przy Ministrze Klimatu i Środowiska.