PIOTR ŁYCZKO - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

PIOTR ŁYCZKO

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzęd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Ma doświadczenie w pracy w administracji publicznej w obszarze ochrony powietrza, pozwoleń środowiskowych, gospodarki odpadami i systemów zarządzania środowiskowego. Nadzoruje realizację dwóch projektów zintegrowanych LIFE w zakresie ochrony powietrza (LIFE-IP MALOPOLSKA) i ochrony klimatu (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA). Ekspert w zakresie jakości powietrza w ramach instrumentu TAIEX Komisji Europejskiej.