Renata Żyłła - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

RENATA ŻYŁŁA

Dr inż. nauk technicznych, dyrektor Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Łukasiewicz

Dr inż. nauk technicznych, dyrektor Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Łukasiewicz  – Łódzkim Instytucie Technologicznym. Absolwentka Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej. Specjalizuje się w technologiach oczyszczania ścieków przemysłowych i usuwania niebezpiecznych substancji z wód, w szczególności przy zastosowaniu technik membranowych i pogłębionego utleniania.