RYSZARD PAZDAN - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

RYSZARD PAZDAN

Ekspert ds. klimatu i środowiska, członek Konwentu oraz minister środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Center Club

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności „Inżynieria Środowiska” oraz Ośrodka Postępu Technicznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie „Ekonomika, Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwami”. Założyciel i Prezes Zarządu Atmoterm S.A. największej polskiej firmy konsultacyjno-informatycznej działającej od 1981 r. w obszarze ochrony środowiska
Ekspert ds. klimatu i środowiska, członek Konwentu oraz minister środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Center Club. Członek rządowego Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (oraz obecnie FENIKS), Polskiego Forum Akademicko Gospodarczego, oraz różnych innych polskich i zagranicznych stowarzyszeń zawodowych. Były dyrektor europejskiej Sekcji amerykańskiej organizacji Air and Waste Management Association. Współtwórca europejskiej sieci Pollution Prevention Centers (PPC) w programie World Environment Center finansowanego przez USAID. Ekspert sejmowej Komisji Ochrony Środowiska kilku ubiegłych kadencji. Jest członkiem Rady Programowej oraz Board of UN Global Compact Network Poland. Przewodniczy również Radzie Fundacji Global Compact oraz Radzie Fundacji „Razem dla Środowiska”. Autor szeregu opracowań (ekspertyzy, opinie, publikacje, zgłoszenia patentowe) w tym systemu zarządzania jakością środowiska (również opłat środowiskowych) pn. SOZAT (funkcjonującego nieprzerwanie od połowy lat 80-tych we wszystkich wojewódzkich urzędach samorządowych w Kraju) oraz pierwszego pilotażowego dla Komisji Europejskiej systemu handlu emisjami tlenków siarki i azotu.

Zainteresowania pozazawodowe: windsurfing, wingfoiling, snowboard.