TOMASZ GONTARZ - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

TOMASZ GONTARZ

Członek Zarządu PKP Intercity

Pełnił stanowisko kierownicze w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie był odpowiedzialny za projekty kolejowe, m.in. za Program Kolej+ oraz Program Przystankowy. Wcześniej m.in. pracował jako prawnik w PKO Banku Polskim S.A. Od 2018 roku społeczny Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. rozwoju infrastruktury kolejowej. Od września 2020 roku pełni funkcję Członka Zarządu ds. strategii i innowacji.