Waldemar Skomudek - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

WALDEMAR SKOMUDEK

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja

Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studia menedżerskie w zakresie „Nowoczesne zarządzanie finansami” i  „Nowoczesne techniki zarządzania przedsiębiorstwem” oraz studia podyplomowe w zakresie „Rachunkowość i finanse”. Pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych jako Prezes ZE Opole S.A. i Wiceprezes Zarządu EnergiaPro KE S.A. oraz Wiceprezes Zarządu w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Brał udział w tworzeniu struktury Grupy TAURON. W latach 2012-2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

Zajmuje się funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, problematyką stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, problematyką inwestycyjną i eksploatacyjną sieci elektroenergetycznych, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w krajowym sektorze energetycznym oraz zarządzaniem w warunkach konkurencji i regulacji. Jest także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji.

W latach 2016-2019 był Doradcą Zarządu TPE ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz Dyrektorem Wykonawczym ds. badań i rozwoju w TPE. Od 2016 r. był członkiem Rady Nadzorczej TAURON Dystrybucja.