Wojciech Myślecki - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

PROF. WOJCIECH MYŚLECKI

Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka - Polska S.A.

Doktor inżynier, profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W latach 1968–1989 działacz opozycji demokratycznej, w tym w latach 1982–1989 członek Komitetu Wykonawczego konspiracyjnej organizacji „Solidarność Walcząca”. Wykładowca w Studium Podyplomowym Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej oraz zagadnień politycznych i gospodarczych. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym w roku 1998 prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Tauron PE S.A., KGHM PM S.A., PSE S.A., PTE Generali S.A., Alior Bank S.A. oraz rad naukowych instytutów badawczych. Kierował lub uczestniczył w wielu poważnych polskich i międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie w dziedzinie elektroenergetyki. Obecnie członek zarządu spółki doradczej Global Investment Corp. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka – Polska S.A.