GOZ i łańcuch wartości w modelach operacyjnych i strategiach biznesowych - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

Aktualności

Najważniejsze wydarzenia ekologiczne w Polsce

GOZ i łańcuch wartości w modelach operacyjnych i strategiach biznesowych

GOZ i łańcuch wartości w modelach operacyjnych i strategiach biznesowych


W każdej sekundzie mojej wypowiedzi wjechały do oceanu dwie ciężarówki plastiku – tak podsumował
swoje wystąpienie Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel UNOPS w Polsce, UN Global Compact Network Poland
podczas trzeciego panelu sceny środowiskowej IV edycji Międzynarodowego Szczytu TOGETAIR, którego
tematem była gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ).


Tempo produkowania odpadów jest bardzo wysokie, dlatego konieczna jest zmiana naszego modelu
produkcji i konsumpcji dóbr. Jak idea gospodarki zamkniętego obiegu surowców i towarów zmienia nasz
świat? Jak jakość regulacji wpływa na funkcjonowanie recyklingu i całej branży odpadowej? Jak zaangażować
wszystkich uczestników obiegu w GOZ?


Andrzej Losor, Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, Górażdże podkreślił, że w branży
cementowej ważne jest uważne planowanie całego łańcucha wartości. Dzięki temu można zminimalizować ilość
odpadów produkcyjnych i jednocześnie wykorzystać je ponownie w procesie produkcyjnym. Zauważył również,
że ważną rolę odgrywa zastosowanie technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji, które pomagają w procesie
zarządzania i optymalizacji łańcucha wartości.


Anna Borys, Dyrektorka ds. korporacyjnych McDonald’s, przedstawiła inicjatywy, jakie podejmuje firma w
kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Zauważyła, że kluczowe jest dla nich zminimalizowanie ilości
odpadów i wykorzystanie materiałów, które da się ponownie przetworzyć. McDonald’s wprowadza wiele
rozwiązań związanych z recyklingiem i redukcją zużycia plastiku. Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie
papierowych słomek zamiast plastikowych.


Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy, Przedstawiciel UNOPS w Polsce, UN Global Compact Network
Poland podkreślił, że zrównoważony rozwój i gospodarka obiegu zamkniętego są nie tylko kwestiami etycznymi,
ale również przynoszą korzyści finansowe dla przedsiębiorstw. Zauważył, że wiele firm, które zdecydowały się
na zastosowanie modelu GOZ, zyskało na reputacji, zdobyło nowych klientów i zwiększyło swoją rentowność.
Wszyscy uczestnicy panelu zgodnie podkreślali, że gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko kwestia ekologii
i etyki, ale również przyszłościowej strategii biznesowej. Dbanie o łańcuch wartości, minimalizacja odpadów i
zastosowanie nowych technologii to kluczowe elementy, które pozwalają na osiągnięcie sukcesu biznesowego
w długiej perspektywie czasowej.


Anna Borys, Dyrektorka ds. korporacyjnych McDonald’s, podczas debaty wskazała, że firma ma możliwość
przetwarzania opakowań trudnych, takich jak powlekane folią czy zatłuszczone. Dzięki temu McDonald’s jest w
stanie odzyskiwać z nich włókna papierowe i przetwarzać je na pełnowartościowe produkty. Obecnie firma
przetwarza 500 ton opakowań miesięcznie i cały czas zwiększa tę pulę.


Jak zaznaczyła Anna Borys, w tym obszarze jest ogromna przestrzeń do innowacji. Firma pokazuje, że jest
możliwe przetwarzanie opakowań trudnych i odzyskiwanie z nich wartościowych surowców. Wciąż próbuje
różnych rozwiązań, aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność procesu recyklingu.


Jednym z wyzwań, przed jakim stają firmy, są trendy konsumenckie, takie jak sprzedaż na wynos. Jednak
zgodnie z wypowiedzią Kamil Wyszkowskiego, Dyrektora Wykonawczego, Przedstawiciela UNOPS w Polsce, UN
Global Compact Network Poland, największym problemem jest brak skutecznego globalnego mechanizmu
przetwarzania plastików. Według niego, 93% plastików, które gdzieś są, przepada, głównie na wysypiskach
legalnych, pół legalnych lub nielegalnych w krajach o niższym poziomie rozwoju. Należy zatem podjąć działania,
aby zwiększyć skuteczność systemu recyklingu, co wymagać będzie zmian w regulacjach dotyczących produkcji i
przetwarzania plastików.


Kamil Wyszkowski podkreślił również, że efekt skali wpływa na cenę produktów, na przykładzie papierowych
słomek czy folii rolniczej kompostowanej. W ramach Unii Europejskiej trzeba wypchnąć z rynku folię
zanieczyszczoną lub sieci rybackie z plastiku. Warto zwrócić uwagę, że bardziej opłaca się porwaną wyrzucić niż
wyłowić, co generuje straty środowiskowe. Należy je zakazać lub zwiększyć ich cenę, co może wymagać
wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych.

Górażdże Cement S.A., najnowocześniejszy zakład produkcyjny cementu w Europie, jest liderem dekarbonizacji
w branży. W 2030 roku firma planuje redukcję emisji dwutlenku węgla o 50% w porównaniu z rokiem
bazowym, czyli 1950. Według Andrzeja Losora, członka zarządu i dyrektora rozwoju sprzedaży i marketingu
Górażdże, to najbardziej ambitny cel w branży. Firma ma nadzieję zrealizować ten cel poprzez zastępowanie
paliw kopalnych alternatywnymi źródłami energii, wykorzystanie zdekarbonizowanych surowców i
transformację energetyczną.


W kontekście GOZ (gospodarki o obiegu zamkniętym), Ewa Janczukowicz-Cichosz, reprezentująca LPP, wskazała
na problem recyklingu ubrań. Tylko 1% ubrań poddawanych jest temu procesowi, większość trafia do odpadów
zmieszanych i w najlepszym przypadku jest spalana. Dlatego LPP postanowiło skupić się na rozwoju recyklingu
poliestru, a w przyszłości planuje również recykling odzieży wielomateriałowej.


Anna Borys, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s, zwróciła uwagę na rolę konsumentów w budowaniu GOZ.
Bez edukacji konsumentów nie ma obiegu zamkniętego, a świadomi konsumenci są filarem wielu działań
budujących GOZ. Kamil Wyszkowski dodał, że edukacja jest kluczowa, aby osiągnąć zbiorową świadomość i
ułatwić podejmowanie decyzji biznesowych z klientami, łańcuchem dostaw i decydentami.


Sławomir Golonka przyrównał działalność ekologiczną do pracy człowieka, który w wieku dwudziestu paru lat
nie płaci do ZUSu na swoją emeryturę, ale na tych, co kiedyś na nią pracowali. Według Andrzeja Losora,
kolejnym krokiem w budowaniu GOZ jest otwarcie instalacji do recyklingu betonu. Firma ma nadzieję na
zaprzestanie zanieczyszczania gruzem lasów i jezior, co z pewnością przyczyni się do ochrony środowiska
naturalnego.


Dwa dni wypełnione spotkaniami, ponad trzydzieści debat, dyskusje przy okrągłych stołach, motywujące power speeche, dziesiątki polskich i zagranicznych ekspertów – tak przedstawia się największe wydarzenie ekologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej – Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023. Wydarzenie odbywa się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 20-21 kwietnia.  TOGETAIR 2023 otrzymał prestiżowe patronaty od polskich i zagranicznych instytucji, w tym od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli, oraz od Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego.

Pełna agenda wydarzenia wraz z panelistami dostępna jest na stronie: https://togetair.eu/agenda/

Obserwuj i oglądaj TOGETAIR 2023: Facebook Instagram Twitter LinkedIn YouTube Money.pl

Kontakt dla mediów: media@togetair.eu

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI –  TOGETAIR 2023!

PARTNER STRATEGICZNY: PKN ORLEN PARTNER GŁÓWNY: Bank Gospodarstwa Krajowego, 3W
GŁÓWNY PARTNER ŚRODOWISKOWO- KLIMATYCZNY:  Lasy Państwowe
PARTNER ENERGETYCZNY: Tauron
PATRONATY INSTYTUCJI EUROPEJSKICH: Komisja Europejska przedstawicielstwo w Polsce, Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.
HONOROWY PATRONAT UCZELNI: Uniwersytet Warszawski
HONOROWY PATRONAT: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PARTNERZY EKO+: McDonald’s, Stena Recycling
PARTNER EKO: Robert Bosch, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Saint-Gobain, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Fortum, PGE, Danone, Sieć Badawcza Łukasiewicz,  VELUX Polska
PARTNERZY: Rekopol, EKO-PAK, Federacja Konsumentów, Bank Ochrony Środowiska, PKO Bank Polski, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,  ERGO- Hestia, Medicover, Ekoenergetyka, PIOIRO, Izba Branży Komunalnej, Clochee, Polski Związek Firm Deweloperskich, Górażdże, Xylem, Green Office Ecologic,  Daily Fruits, Assay Management, ZMPD-Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, KIKE-Krajowa Izba Klastrów Energii, Polska Rada Pelletu,  DPD, Giełda Papierów Wartościowych,  Grupa LUX MED, LPP, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
PATRONAT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Pomorskie,  Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI:  KONGRES ESG – POLSKA MOC BIZNESU,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik MŚP – Małych i Średnich Przedsiębiorców, Polskie Regiony – Związek Województw RP,  Związek Gmin Wiejskich, Business Center Club, Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Polski Alarm Smogowy, Fundacja Republikańska, H&M, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności – PIME, Rolnictwo Zrównoważone, PSME
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Fundacja Fair Trade Polska, Columbus, Centralny Port Komunikacyjny
PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,  Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski
PARTNER MIĘDZYNARODOWY: UN Global Compact Network Poland
PATRONATY MEDIALNE: WP.pl, Money.pl, Interia, Zielona Interia, Polsat News, Rzeczpospolita, Polskie Radio, Audytorium 17,  Polska Press, PAP, Forbes, Dziennika Gazeta Prawna, Biznes 24, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, Audytorium17, Energetyka24.pl, Comparic.pl, Klub Integracji Europejskiej, EcoEkonomia, ESGinfo.pl, reach4.biz, magazyn Raport Kolejowy i Raport Tramwajowy, Magazyn Inżynier Budownictwa, Eciepło.pl, Magazyn Business HUB, SmartMe, Magazyn Przedsiębiorcy, EkoRynek, Siła Nauki, SmogLab, Świat OZE, EkoNatura, Biznes i Ekologia, Business Magazine
GŁÓWNY PARTNER REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ: Clear Channel