ZEROWA PRZYSZŁOŚĆ NETTO. W KIERUNKU GOSPODARKI ZERO I NISKOEMISYJNEJ - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
 • English

Aktualności

Najważniejsze wydarzenia ekologiczne w Polsce

ZEROWA PRZYSZŁOŚĆ NETTO. W KIERUNKU GOSPODARKI ZERO I NISKOEMISYJNEJ

ZEROWA PRZYSZŁOŚĆ NETTO. W KIERUNKU GOSPODARKI ZERO I NISKOEMISYJNEJ


W dzisiejszych czasach kwestie związane z ochroną środowiska są coraz bardziej palące. Jako społeczeństwo
musimy działać szybko i efektywnie, aby zapobiec katastrofalnym skutkom zmian klimatycznych. Właśnie
dlatego otwarcie trybu gospodarki w ramach TOGETAIR 2023 na Uniwersytecie Warszawskim jest tak ważne –
umożliwia nam to skoncentrowanie się na badaniach i rozwoju proekologicznych rozwiązań, które pozwolą nam
na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jak powiedział kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego, Robert
Grey: „Uniwersytety pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa. Nasi studenci będą tworzyć w
przyszłości świat i decydować jak będzie on funkcjonował”. Jest to ważne przypomnienie, że to my jako
społeczeństwo mamy ogromną moc i wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz świat.


Ważne jest, aby nauka stała się motorem zmian w myśleniu i działaniu. Jak powiedział kanclerz Grey: „Zależy
nam na wdrażaniu proekologicznych rozwiązań. Tylko nauka może dać odpowiedź, jak zapobiec zbliżającej się
katastrofie”. To właśnie nauka pozwoli nam na znalezienie odpowiedzi na wiele pytań związanych z ochroną
środowiska i stworzenie rozwiązań, które pozwolą nam na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Pandemia Covid-19 i wojna na Ukrainie przypominają nam, że zmiany mogą być gwałtowne i nieprzewidywalne.
W takich okolicznościach ważne jest, abyśmy mieli dostęp do odpowiednich zasobów i umieli wykorzystać
przestrzeń w sposób odpowiedzialny. Dlatego tak ważne jest, aby uniwersytety takie jak Uniwersytet
Warszawski prowadziły interdyscyplinarne badania z zakresu zmian środowiskowych i wynikających z nich
zmian społecznych.


Jak powiedział kanclerz Grey: „Chcemy kształtować przyszłość, czujemy się za nią odpowiedzialni. Wpływamy
na zmiany i tworzymy lepsze jutro”. To właśnie my jako społeczeństwo mamy wpływ na to, jak będzie wyglądał
nasz świat w przyszłości. Dlatego tak ważne jest, abyśmy działać szybko i efektywnie, aby zapobiec
katastrofalnym skutkom zmian klimatycznych.

Zerowa przyszłość netto to wyzwanie, przed którym stoją dzisiaj najważniejsze gospodarki świata.
Polska również jest w trakcie podejmowania działań, które pozwolą osiągnąć ten cel. Dyskusja na ten temat nie
jest łatwa, ale nie można zaprzeczyć, że przemysł musi dostosować się do nowych wymogów. W rozmowie z
Romanem Młodkowskim z „Biznes24” przedstawiciele różnych sektorów opowiadają o wyzwaniach, z jakimi się
borykają i o kierunkach, w jakie zmierzają ich działania.


Jednym z tematów, który pojawia się w dyskusji, jest kwestia kosztów związanych z inwestycjami w zieloną
energię. Marcin Michalski, dyrektor departamentu finansowania projektów inwestycyjnych PKO Bank Polski,
podkreśla, że to inwestycja z kosztem na początku, który się zwróci. Jako bank oferują oni zielone obligacje i
kredyty, finansują OZE czy sektor elektromobilności. W przypadku projektów zrównoważonych, klienci mogą
korzystać z pewnych benefitów, jeżeli zrealizują projekty środowiskowe. Zachęcają swoich klientów, żeby ich
związane z zieloną transformacją były ambitne i ważne dla społeczeństwa i środowiska.


Artur Warzocha, wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych TAURON, dodaje, że musimy ponieść pewne koszty,
aby inwestować w odnawialne źródła energii. Ta inwestycja przyniesie na końcu korzyść, wpłynie bezpośrednio
na jakość powietrza, którym oddychamy i będzie wywierała presję na obniżenie cen energii. TAURON zakończył
już działalność trzech kopalni, a spółka Tauron Wytwarzanie zostanie przekazana Narodowej Agencji
Bezpieczeństwa Energetycznego, co oznacza, że firma będzie dysponować tylko odnawialnymi źródłami energii.
Będą natomiast kupować energię opartą na węglu kamiennym, dopóki będzie to konieczne, a granicą jest rok

 1. TAURON planuje wydać ponad miliard złotych na inwestycje w OZE.
  Rafał Rudziński, prezes Zarządu Robert Bosch, podkreśla, że dekarbonizacji osiągniemy m.in. jeżeli ponad 200
  mln domów będzie zasilanych przez np. pompy ciepła. Popyt na zielone technologie jest olbrzymi. Pozostaje
  pytanie o czas, który płynie bardzo szybko. Zwracamy uwagę na neutralność technologiczną. Mamy na świecie
  2 mld samochodów osobowych, z którymi trzeba coś zrobić. Czy będą silniki elektryczne czy wodorowe, a może
  napędzane paliwami syntetycznymi?

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz: Warto zauważyć, że coraz więcej państw na świecie decyduje się na ambitne cele
klimatyczne i inwestycje w zieloną gospodarkę. W Europie mamy już Zielony Ład, który zakłada m.in.
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W Polsce również widać pozytywne sygnały, jak chociażby
decyzja Tauronu o przejściu na odnawialne źródła energii. Jednakże, aby osiągnąć nasze cele klimatyczne,
potrzebujemy zdecydowanie większego zaangażowania ze strony rządu i biznesu.
Mariusz Błasiak: Lasy Państwowe również inwestują w zrównoważony rozwój. Przeprowadzamy liczne projekty,
które mają na celu ochronę przyrody, zwiększenie zrównoważonej gospodarki leśnej i zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych. Przykładem może być nasza inwestycja w drzewa rosnące na terenach zurbanizowanych,
które zwiększają ilość zieleni w miastach, redukują ilość dwutlenku węgla w powietrzu oraz zwiększają komfort
mieszkańców.


Jednym z wyzwań, przed którymi stoimy, jest walka z suszą. Dlatego inwestujemy w projekty związane z
retencją wody w krajobrazie leśnym, które mają na celu zwiększenie dostępności wody dla roślin, a także
zapobieganie erozji gleby. Wszystkie te projekty przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i pozytywnie
wpływają na środowisko naturalne.
Podsumowując, rozmówcy zgadzają się, że inwestycje w zieloną gospodarkę są konieczne, aby zapewnić
przyszłość naszej planety i gospodarki. Jednakże, aby osiągnąć nasze cele klimatyczne, potrzebujemy większego
zaangażowania ze strony rządu i biznesu. Inwestycje w odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój, oraz
walka z suszą i erozją gleby są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju. Warto pamiętać, że ekologia i biznes
mogą i powinny iść ze sobą w parze, a zielone inwestycje mogą być korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla
gospodarki.


Dwa dni wypełnione spotkaniami, ponad trzydzieści debat, dyskusje przy okrągłych stołach, motywujące power speeche, dziesiątki polskich i zagranicznych ekspertów – tak przedstawia się największe wydarzenie ekologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej – Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023. Wydarzenie odbywa się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 20-21 kwietnia.  TOGETAIR 2023 otrzymał prestiżowe patronaty od polskich i zagranicznych instytucji, w tym od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli, oraz od Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego.

Pełna agenda wydarzenia wraz z panelistami dostępna jest na stronie: https://togetair.eu/agenda/

Obserwuj i oglądaj TOGETAIR 2023: Facebook Instagram Twitter LinkedIn YouTube Money.pl

Kontakt dla mediów: media@togetair.eu

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI –  TOGETAIR 2023!

PARTNER STRATEGICZNY: PKN ORLEN PARTNER GŁÓWNY: Bank Gospodarstwa Krajowego, 3W
GŁÓWNY PARTNER ŚRODOWISKOWO- KLIMATYCZNY:  Lasy Państwowe
PARTNER ENERGETYCZNY: Tauron
PATRONATY INSTYTUCJI EUROPEJSKICH: Komisja Europejska przedstawicielstwo w Polsce, Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.
HONOROWY PATRONAT UCZELNI: Uniwersytet Warszawski
HONOROWY PATRONAT: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PARTNERZY EKO+: McDonald’s, Stena Recycling
PARTNER EKO: Robert Bosch, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Saint-Gobain, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Fortum, PGE, Danone, Sieć Badawcza Łukasiewicz,  VELUX Polska
PARTNERZY: Rekopol, EKO-PAK, Federacja Konsumentów, Bank Ochrony Środowiska, PKO Bank Polski, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,  ERGO- Hestia, Medicover, Ekoenergetyka, PIOIRO, Izba Branży Komunalnej, Clochee, Polski Związek Firm Deweloperskich, Górażdże, Xylem, Green Office Ecologic,  Daily Fruits, Assay Management, ZMPD-Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, KIKE-Krajowa Izba Klastrów Energii, Polska Rada Pelletu,  DPD, Giełda Papierów Wartościowych,  Grupa LUX MED, LPP, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
PATRONAT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Pomorskie,  Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI:  KONGRES ESG – POLSKA MOC BIZNESU,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik MŚP – Małych i Średnich Przedsiębiorców, Polskie Regiony – Związek Województw RP,  Związek Gmin Wiejskich, Business Center Club, Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Polski Alarm Smogowy, Fundacja Republikańska, H&M, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności – PIME, Rolnictwo Zrównoważone, PSME
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Fundacja Fair Trade Polska, Columbus, Centralny Port Komunikacyjny
PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,  Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski
PARTNER MIĘDZYNARODOWY: UN Global Compact Network Poland
PATRONATY MEDIALNE: WP.pl, Money.pl, Interia, Zielona Interia, Polsat News, Rzeczpospolita, Polskie Radio, Audytorium 17,  Polska Press, PAP, Forbes, Dziennika Gazeta Prawna, Biznes 24, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, Audytorium17, Energetyka24.pl, Comparic.pl, Klub Integracji Europejskiej, EcoEkonomia, ESGinfo.pl, reach4.biz, magazyn Raport Kolejowy i Raport Tramwajowy, Magazyn Inżynier Budownictwa, Eciepło.pl, Magazyn Business HUB, SmartMe, Magazyn Przedsiębiorcy, EkoRynek, Siła Nauki, SmogLab, Świat OZE, EkoNatura, Biznes i Ekologia, Business Magazine
GŁÓWNY PARTNER REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ: Clear Channel