Andrzej Dybczyński - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

ANDRZEJ DYBCZYŃSKI

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

Menedżer i naukowiec mający ponadpiętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym jednostkami o charakterze badawczo-rozwojowym. Doktor nauk humanistycznych. Absolwent studiów MBA na Franklin University (USA). Odbył praktykę na Georgetown University w Waszyngtonie w obszarze zarządzania organizacjami naukowymi. Uzyskał tytuły magistra kulturoznawstwa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ukończył podyplomowe studia Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej.

Od 2019 do lutego 2023 roku dyrektor Instytutu Łukasiewicz – PORT. Dyrektor Zarządzający w KGHM Cuprum Sp. z o.o. w latach 2017-2018. Od 2014 do 2017 roku menedżer w firmie IBM, odpowiadający za organizację i nadzór nad pionem wsparcia zespołów projektowych na półkuli zachodniej. Od 2013 do 2015 roku konsultant Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ekspert Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2002-2018. W latach 2009-2014 kierownik Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, a w latach 2005-2012 również zastępca dyrektora Instytutu Politologii UW r. W latach 2008-2018 także członek Senatu UW r.

Autor książek i artykułów naukowych z obszaru stosunków międzynarodowych i negocjacji.