ARTUR KOSICKI - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

ARTUR KOSICKI

Marszałek Województwa Podlaskiego

Jest absolwentem i doktorantem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie budowlanym. Był ekspertem Rady Mieszkalnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem zespołu doradczego Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz doradcą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest wykładowcą i autorem licznych publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Jest doświadczonym pracownikiem samorządowym. Był związany ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku, pełnił także funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Architektury, a także doradcy Prezydenta Miasta Białegostoku ds. inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.