BEATA WASZCZYŁKO-MIŁKOWSKA - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

BEATA WASZCZYŁKO-MIŁKOWSKA

Kierownik Zakładu Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym

Doktor inżynier w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka. Od 17 lat związana zawodowo z gospodarką odpadami. Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami. W roku 2017 ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej w zakresie Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi. Audytor i Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14000:2015. Autor wiodący i współautor publikacji w czasopismach znajdującym się w bazie JCR oraz innych publikacjach Uniwersyteckich. Jest autorem wielu doniesień konferencyjnych, wystąpień panelowych i forum dyskusyjnych. Jest członkiem Rady Naukowej Kwartalnika MKiŚ „Prawo i Klimat”. Kierownik i uczestnik wielu projektów związanych z gospodarką odpadami, GOZ czy legislacją prawną.