BLANKA ROMANOWSKA - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

BLANKA ROMANOWSKA

Dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kieruje Departamentem Infrastruktury i Środowiska w pierwszej w Polsce Metropolii – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W tym zakresie GZM ma ambitne plany integracji obszarów środowiskowych w takich tematach jak gospodarka odpadami komunalnymi, zielone przestrzenie metropolitalne, błękitna infrastruktura, poprawa jakości powietrza, jak również dążenie do samowystarczalności energetycznej miast i gmin do roku 2050. Wszystkie działania mają nadrzędny cel mitygacji zmian klimatycznych, jak również zapobiegania zmianom klimatu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z obszaru ochrony środowiska, w tym czynny udział w tworzeniu uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, jak również wdrażanie systemów gospodarki odpadami w gminie. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego kierowała zespołem odpowiedzialnym za opracowywanie dokumentów planistycznych w obszarze polityki środowiskowej regionu.

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku Ochrona środowiska oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na podyplomowym kierunku Zarządzanie firmą.