DR HAB. INŻ. ARKADIUSZ KAMIŃSKI - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

DR HAB. INŻ. ARKADIUSZ KAMIŃSKI

Ekspert, Obszar Członka Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN

Inżynier, doktor habilitowamy nauk inżynieryjno-technicznych. Ekspert w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz gospodarki wodnościekowej i energetyki. W roku 2000 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie Finansami Marketing, Zarządzanie Projektami, Audyt Energetyczny, Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe. Bezpieczeństwo Procesowe. Ukończył też studia MBA. Posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami oraz uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru. Od września 2009 r. do sierpnia 2018 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN. Pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia SITPChem (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) oddział Płock, jest członkiem mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pełnił funkcję Alternate Director w The European Petroleum Industry Association. Prowadził prace w zakresie doradztwa i nadzoru przy budowach baz paliw. Przez 14 lat pracował w Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmował się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego będącymi podstawą opinii i ekspertyz oraz kształceniem młodzieży. Jest autorem i współautorem ponad 100 artykułów i publikacji naukowych.

Zdobywca nagród m.in.:
w konkursie Nagroda Prezydenta Miasta Płock „Dyplom dla Płocka 2010”
wyróżnienie w konkursie „Złoty Inżynier” w kategorii nauka 2014
„Złota odznaka zasłużony dla Budownictwa 2018”

Aktywny działacz i Członek Stowarzyszenia Płockich Naftowców, Polskiej Izby Budownictwa, Mazowieckiej Okręgowej Izby Budownictwa, Członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Sekretarz Rady Programowej Czasopisma Przemysł Chemiczny.