DR TOMASZ KAROL WIŚNIEWSKI - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

TOMASZ KAROL WIŚNIEWSKI

Koordynator Strategii ESG dla Rynku Kapitałowego, GPW

Doktor nauk ekonomicznych, Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. oraz wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odpowiedzialny za realizację strategii ESG dla rynku kapitałowego. W 2009 roku odpowiadał za uruchomienie pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. W 2013 roku z jego inicjatywy GPW, jako ósma giełda na świecie przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Sustainable Stock Exchanges. Natomiast w 2019 roku odpowiadał za wprowadzenie indeksu WIG-ESG – pierwszego benchmarku ESG dla krajowego funduszu inwestycyjnego. W ostatnim okresie koordynował publikację pierwszego na rynku polskim przewodnika ESG dla spółek: „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” oraz Strategię ESG Grupy Kapitałowej GPW.
Od wielu lat związany z zagadnieniami ESG m.in. jako członek zespołu do spraw raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów,  grupy roboczej do spraw zrównoważonych finansów SRRK oraz członek kapituły konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na Raporty Zrównoważonego Rozwoju.
Ponadto autor i współautor raportów, artykułów i opracowań naukowych na temat znaczenia zagadnień ESG na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”.