GRZEGORZ SŁOMKOWSKI - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

GRZEGORZ SŁOMKOWSKI

Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Od 2019 roku Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Odpowiedzialny za inwestycje BIZ i działalność operacyjną Agencji.

Grzegorz Słomkowski posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie z zakresu zarządzania finansami i zarządzania ogólnego, zdobyte zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i polskich firmach.

Rozpoczął karierę w firmie LG wraz z wejściem firmy na rynek polski, uczestnicząc w tworzeniu pierwszych struktur firmy i pierwszych zakładów produkcyjnych.

Następnie kontynuował pracę w dziale Management Consulting Deloitte & Touche. Pracował w projektach związanych z wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania IT, głównie w sferze finansów oraz w restrukturyzacjach i doradztwie organizacyjnym.

Przez kilkanaście lat odpowiadał, początkowo za finanse jako dyrektor finansowy, a następnie za całość zarządzania spółką jako Prezes Zarządu japońskiego koncernu JVCKENWOOD w Polsce oraz w regionie. Pełnił również funkcje zarządcze w strukturach europejskich i światowych koncernu.

Grzegorz Słomkowski przez 8 lat był Przewodniczącym Rady Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE CYFROWA POLSKA – branżowej organizacji pracodawców o charakterze non-profit zrzeszającej największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce.

Przez cztery lata był Prezesem Zarządu firmy dystrybuującej wysokotechnologiczne folie przemysłowe Clearplex amerykańskiego koncernu MADICO.

Certyfikowany doradca zarządzania zmianą i strategią spółek, doradca startupów technologicznych. Uczestniczył w budowaniu firm startupów z zakresu telematyki i ubezpieczeń.

Grzegorz Słomkowski jest absolwentem: Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej / London Business School / HEC Paris / NHH Bergen, Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego, MBA University of Illinois, Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej.