Izabela Olszewska - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

IZABELA OLSZEWSKA

Członek Zarządu, GPW

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz
studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyła studia podyplomowe MBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w
Warszawie. Była słuchaczką kursu International Institute for Securities Market Development,
zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.
Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum
Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów
Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i
sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z
różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku
regulowanego i rynków alternatywnych. Zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego
ds. Rozwoju.
Od lipca 2019 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii.
Od października 2015 r. do czerwca 2019 r. była członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot.
Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w
Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director. Od wielu lat współpracuje z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.
Od stycznia 2021 r. jest Członkiem Rady Uczelni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W 2022 roku znalazła się w gronie 25 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w biznesie,
wyróżnienie przyznane zostało przez redakcję Gazety Finansowej w ramach Raportu „Perły
Polskiego Biznesu”. W 2023 r.  została wyróżniona przez Światową Federację Giełd (WFE) w
rankingu Women Leaders 2023.