JACEK BOGUSŁAWSKI - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

JACEK BOGUSŁAWSKI

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Samorządowiec, były przedsiębiorca, miłośnik wodoru i nowoczesnych technologii. Absolwent studiów MBA zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną, a także studiów Executive MBA oraz Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie ekonomii. Od listopada 2018 roku Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialny za gospodarkę, środowisko, sport i turystykę w Regionie. Od 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, która jest platformą wymiany doświadczeń i inicjowania działań na rzecz budowy potencjału gospodarczego Wielkopolski, pozwalającego na uzyskanie statusu lidera w obszarze gospodarki związanej z wykorzystaniem technologii wodorowych. Jest jednym z inicjatorów podpisania Deklaracji utworzenia Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, umożliwiającej stworzenie skoordynowanego i zintegrowanego ekosystemu powiązań wspierających rozwój technologii, wiedzy, biznesu i edukacji, przyczyniającego się do dekarbonizacji gospodarki na rzecz neutralności klimatycznej, z poszanowaniem wyzwań społecznych związanych z transformacją. Od września 2020 roku jest członkiem Wielkopolskiej Regionalnej Rady Branżowej Przyszłości.