Magdalena Kapuścińska - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

MAGDALENA KAPUŚCIŃSKA

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Nieruchomości i Zamówień

W PGL Lasy Państwowe pracuje od 2007 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym, ochroną gruntów leśnych, realizacją inwestycji zlokalizowanych na gruntach PGL LP w trybie „specustaw” m.in. z zakresu udostępniania gruntów pod inwestycje, eksploatację kopalin, zasobem mieszkaniowym, infrastrukturą leśną (drogownictwem). Realizuje zagadnienia z zakresu orzecznictwa administracyjnego organu II instancji w zakresie ochrony gruntów leśnych bez względu na formę własności.

Na stanowiskach związanych z tą tematyką pracuje od 2010 r. W 2019 r. została zatrudniona w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, gdzie m.in. zajmowała stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem. Od lipca 2022 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. nieruchomości
i zamówień.