Mariusz Socha - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

MARIUSZ SOCHA

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 r. na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geologii (tytuł rozprawy doktorskiej „Geośrodowiskowe uwarunkowania wykorzystania energii wód termalnych paleogeńsko-mezozoicznego zbiornika podhalańskiego”).

 

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą badawczą w projektach realizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Od 2017r. pełni funkcję Kierownika Pracowni Wód Uznanych za Kopaliny w Zakładzie Geologii Złożowej i Gospodarczej. Głównymi kierunkami jego zainteresowań zawodowych jest analiza opłacalności inwestycji geotermalnych oraz zarządzanie ryzykiem geologicznym w projektach geotermalnych. Prelegent i uczestnik licznych spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych zagospodarowaniem wód termalnych.  Autor wielu publikacji z zakresu szeroko pojętej ekonomiki i ryzyka geologicznego w projektach geotermalnych.

Od wielu lat związany również z samorządem terytorialnym i pracą na rzecz społeczności lokalnych.