MATEUSZ DAMRAT - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

MATEUSZ DAMRAT

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego

Doktorat w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geologii uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent górnictwa i geologii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej oraz geologii w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od października 2019 r. dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB).

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą badawczą w projektach realizowanych przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Academy of Finland oraz Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB. Laureat Stypendium im. Krzysztofa Beresa Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Autor i współautor licznych artykułów naukowych i opracowań branżowych.

Z ramienia PIG-PIB zasiada w zarządzie Stowarzyszenia Europejskich Służb Geologicznych EuroGeoSurveys, uczestniczył w realizacji międzynarodowego projektu EMODnet, sesji sprawozdawczej The Marine Geology Expert Group (MGEG) przy EuroGeoSurveys oraz w pracach grupy roboczej WGEXT przy Międzynarodowej Radzie Badań Morza (ICES).