PROF. ANDRZEJ MIZGAJSKI - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

ANDRZEJ MIZGAJSKI

Profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Andrzej Mizgajski jest profesorem nauk Ziemi w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem ponad 170 publikacji w zakresie zarządzania środowiskiem, ekologii miasta i geografii kompleksowej. Ma duże doświadczenie praktyczne w zarządzaniu środowiskiem. Pełnił m.in. funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W latach 2014-2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Wśród otrzymanych wyróżnień należy wymienić stypendium renomowanej Fundacji Aleksandra Humboldta. Uczestniczy w ważnych europejskich programach badawczych. Reprezentuje Polskę w European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), jako członek grupy ds. środowiska. W Europejskiej Radzie Badań uczestniczy w panelu oceniającym. Jest członkiem Komitetu Doradczego Society for Urban Ecology (SURE), w ramach którego kieruje Oddziałem Europy Środkowej.